Talokauppariitojen ennaltaehkäisy | Virittäydy vapaalle
#VirittäydyVapaalle

Talokauppariitojen ennaltaehkäisy

pe 22.04.2022 15:45-16:15

Terassi-lava, A-halli

On arvioitu, että Suomessa ajautuu vuosittain riitoihin noin 1000 asuinpientalokiinteistökauppaa. Kiinteistökauppariidan kohteina ovat useimmiten vanhat omakotitalot. Kiinteistökauppariitatilanteet liittyvät pääosin rakennuksessa kaupan jälkeen havaittuihin ongelmiin.

Asunto on yleensä yksityishenkilöiden suurin omaisuuserä, joten riita voi vaikuttaa merkittävästi perheiden toimeentuloon ja talouteen. Pahimmissa tapauksissa on mennyt myös terveys ja jopa henki.

Kiinteistökauppariidan riski ja siihen liittyvät negatiiviset seuraamukset koskettavat myyjää sekä ostajaa, joten riitojen välttäminen on molempien yhteinen intressi.

Mitä myyjän ja ostajan on hyvä huomioida, jotta talokauppariitoihin ei ajauduttaisi?

Hannu Kiuru, Projektinsto Ky

Teema: Piha ja Koti